Privaatsuspoliitika

Edisoft võtab endale vastutuse klientide isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.

Edisoftile kuuluvate veebilehtede külastamisel ja võimalike elektrooniliste teenuste kasutamisega nõustute siin äratoodud privaatsuspoliitika tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, palume teil Edisoft veebilehte mitte kasutada.

Isikuandmed

Edisofti privaatsuspoliitikas mõistekse isikuandmete all andmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress), mis kuuluvad Edisoft veebilehe kasutajale, kes need andmed edastavad registreerimisvormi täitmisega ning nõusolekuga ettevõtte poolt väljastatud sõnumite ja uudiste saamiseks.

Oma e-posti sisestamisega registreerimisvormile kinnitab kasutaja oma nõusolekut Edisoftilt elektrooniliste teadete saamiseks.

Edisoft võib kasutada IP-aadressi kasutaja identifitseerimiseks ja säilitada tema sirvimise ajalugu. See info on vajalik statistilise teabe kogumiseks lehekülje külastatavuse ja analüüsimise jaoks.

Kasutajate kohta kogutud info säilitatakse turvalises andmebaasis. Edisoft tagab nende isikuandmete kaitse volitamata kasutamise vastu.

Edisoftil on õigus saata infoga seatud sõnumeid kasutajatele, kelle e-posti aadressid on saadud ülalmainitud viisil. Kasutajad võivad mistahes hetkel keelduda sõnumitest klõpsates lingil "Keeldu", mis on igas Edisofti poolt elektrooniliselt saadetud sõnumis. Edastamise seadeid saab muuta Edisofti veebilehe lahtris "Teavituste tellimine".

Te võite saada infot kõigi teie kohta salvestatud isikuandmete osas. Samuti on võimalik uuendada või kustutada isikuandmeid meie andmebaasis ja keelduda sellest, et me kasutame neid, võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@edisoft.lt. Hoiatame, et pärast teie andmete andmebaasist kustutamist võib muutuda meie poolne teile teenuste osutamine raskemaks või isegi võimatuks.

Isikuandmete kasutamine

Edisoft võib edastada kasutajate personaliseerimata andmeid (veebi külastamise statistika) oma partneritele ja kolmandatele isikutele. Edisoft ei edasta kunagi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, väljaarvatud juhul, kui tegemist on toote või teenuste rakendamise teenusega, mida soovib kasutaja.

Edisoft võib edastada isikuandmed kolmandatele isikutele ka juriidiliste vaidluste tekkimisel Edisofti veebilehe või elektrooniliste teenuste kasutamise osas. Ettevõttel on samuti õigus võtta kasutajaga ühendust juhul, kui on vaja täpsustada infot, vastata küsimustele või lahendada kasutaja poolt tekkinud probleeme.

Edisoft veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Pöörake tähelepanu sellele, et Edisoft ei võta endale vastutust nende veebilehtede sisu, privaatsuspoliitika ja nende veebilehtede poolt kogutavate andmete eest isegi juhul, kui nendel lehekülgedel kasutatakse Edisofti logot. Teiste lehtede privaatsuspoliitika võib olla erinev, seetõttu soovitame sellega alati tutvuda.

Küpsised

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja arvutisse või muusse seadmesse abistamaks külastusandmete kogumist ning salvestada mällu kasutaja poolt tehtud toimingud ning seadistused.

Edisoft lehekülje sirvimisega jätkates nõustute küpsiste kasutamise reeglitega. Küpsiseid saab alati arvutist kustutada või lülitada välja nende vastuvõtmise funktsioon, kuid sellega kaotate küpsistest sõltuvad kasutaja veebiseaded ning osa veebilehest ei pruugi toimida. Küpsiste eemaldamise juhised võite leida teie poolt kasutatava brauseri(Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari abilehel.

Kuidas Edisoft küpsiseid kasutab

Edisofti veebilehel kasutatakse küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

  • Analüüsimine. Edisoft võib küpsiseid kasutada oma veebilehe või e-teenuste külastamise kohta info kogumiseks ning kasutaja eelistuste kohta info kogumiseks. See info aitab Edisoftil veebilehte ja teenuseid parandada.
  • Isiklike seadistuste säilitamine. Edisoft veebilehed võivad kasutada küpsiseid kasutaja seadistuste mällu talletamisel, nt keele või asukoha seaded ning isiklikud andmed, mis sisestati elektroonilise vormi täitmisel. Järgmisel korral veebilehte külastades kasutakse kasutaja viimaseid seadeid ja teil ei ole vaja sisestada teist korda elektrooniliselt oma andmeid sisestada.
  • Kolmandate isikute küpsised. Edisoft veebilehte külastades võidakse kasutada kolmandate isikute küpsiseid, mida kasutatakse reklaami või statistika jaoks info kogumiseks.

Infosõnumid

Edisofti veebilehe "Info tellimine" lahtris saab keelduda kõigist info- ja reklaamsõnumistest, mis saadetakse e-postiga, väljaarvatud sõnumid, mis on otseselt seotud Edisoft poolt esitatavate tehingute ja vastastikuse koostööga ning Edisoft tehnilise toe poolt saadetavad sõnumid.

Foorumid ja blogid

Edisoft veebilehel võib olla interaktiivseid elemente nagu foorumid ja blogid, kus kasutajad saavad avaldada oma infot. Pidage meeles, et mistahes foorumites ja blogides avaldatav info muutub avalikuks. Edisoft ei võta endale vastutust isikuandmete eest, mida kasutajad iseseisvalt avaldavad, kuid Edisoftil on õigus vaadata läbi avaldatud teave, seda muuta või eemaldada. Seda saab teha kolmandatelt isikutelt avalduse saamisel, kui nad teavitavad oma huvide rikkumisest.

Veebilehel avaldatud info kasutamine

Kogu info, st mistahes Edisoft veebilehel avaldatud või tema poolt kasutajale e-postiga saadetud tekste saab kasutada ainult autoriõiguse avaldamisel, st ettevõtet Edisofti, mistahes kujul need saadetakse (trükitult, elektrooniliselt, suuliselt või meedia vahendusel). Edisofti tekstide avaldamisel või tsiteerimisel ei tohi neid korrigeerida või parandada.

Info kasutamine neid reegleid või Leedu Vabariigi seadustega ettenähtud määrusi eirates võib tuua kaasa tsiviil-, administratiiv- või isegi kriminaalvastutuse.

Veebilehele paigaldatud tarkvara kasutamine

Mistahes tarkvara, mida saab Edisoft veebilehelt allalaadida või kasutada Edisofti e-teenusena, on Edisofti ettevõtte omand ja kaitstud autoriõigustega. Tarkvara kasutamine toimub tuginedes Edisofti poolt lõppkasutaja lepingus määratud reeglitele.

Hindade, tootepakkumiste ja reklaamikampaaniatega seotud piirangud

Edisoft annab infot oma toodete ja hindade kohta interneti vahendusel, mistõttu on see teave saadaval üle kogu maailma. Avaldatav info hõlmab toodete ja teenuste kirjeldusi, nende hindu, reklaamikampaaniaid, mis ei ole alati kehtivad konkreetses riigis, regioonis või linnas. Täpsema info saamiseks hindade, toodete või lahenduse kohta teie piirkonnas võtke ühendust Edisofti kohaliku esindajaga.

Toodete, lahenduste, teenuste hindu ning kampaaniatingimusi võib muuta ilma etteteatamata, väljaarvatud juhul, kui juba avaldatud infos avastatakse viga.

Kogu Edisoft veebilehel avaldatav info toodete ja lahenduste tehniliste omaduste kohta, hinnad ja kliendi tingimused on ainult informatiivsed ning seda ei saa pidada ametlikuks ettepanekuks.