Edisoft bieži saskaras ar uzņēmumiem un cilvēkiem kuriem elektroniskie dokumenti un to apmaiņa liekas sarežģīta un sveša! Edisoft vēlas kliedēt šīs iedomas! Ja arī sākumā tā var šķist, nedaudz iedziļinoties tēmā, top skaidrs, ka EDI ir vienkārša dokumentu apmaiņa, tikai elektroniskā formātā!

 

 

Piedāvājam EDI valodas terminu skaidrojošo vārdnīcu, kas ikvienam ļaus labāk izprast EDI, tā darbības principus, plusus un mīnusus, kā arī ļaus pilnvērtīgi iesaistīties ar tēmu saistītas diskusijās.

 

EDI vai EDA (elektroniskā dokumentu apmaiņa) – No angļu val. ‒ Electronic data interchange ir tehnoloģija, kas automatizējot un pārnesot dokumentu apmaiņu elektroniskā vidē padara to daudz ātrāku, ērtāku un efektīvāku. EDI iespējams formulēt arī kā, ziņojumu (e-dokumentu) pārsūtīšana no vienas datorsistēmas uz otru bez cilvēka starpniecības, izmantojot iepriekš saskaņotus ziņojumu standartus – formātus, protokolus.

Optimizācija - Mērķtiecīga darbība, kas noved pie efektīvākas esošo resursu izmantošanas.

E-Dokuments –Saturiski tāds pats, kā papīra dokuments, tikai elektroniskā formātā. E-dokuments ir datorlasāmā formātā sagatavots ziņojums – elektronisks dokuments.

Platforma - IT vidē saprotama kā jebkura aparatūra vai programmatūra, kura tiek izmantota IT pakalpojuma sniegšanai.

Edisoft EDI platforma – sistēma, kas tiek izmantota, lai sniegtu Edisoft EDI pakalpojumus.

EDI Integrācija – “Edisoft” risinājums, kas uzņēmumiem dod iespēju ērti un efektīvi apmainīties ar elektroniskiem dokumentiem. Ieviešot šo risinājumu, klientu dažādas uzskaites sistēmas tiek savienotas ar Edisoft platformu, kā rezultāta visas puses var turpināt darbu ierastajā vidē, taču automātiski, ātri un bez kļūdām saņemot nepieciešamajā formātā konvertētus dokumentus. Lai arī sistēmas tiek savienotas, svarīgi zināt, ka Edisoft var piekļūt tikai pie klienta noteiktiem dokumentiem. Vairāk ar drošību saistīta informācija pie moduļu un starpniekserveru sakidrojumiem!

EdiWeb.eu = Edisoft EDI platformas portāls – “Edisoft” risinājums, interneta lapa, kas dod iespēju izmantot Edisoft pakalpojumus un pašapkalpošanās vidi internetā. Neintegrētiem uzņēmumiem tā dod iespēju apmainīties ar elektroniskiem dokumentiem. Ieviešot risinājumu uzņēmumam tiek dota piekļuve EDA platformai ar kuru palīdzību dokumenti var tikt sūtīti un saņemti.

Pieslēgums – datu pārraides metode starp Edisoft sistēmu un klientu.

EdiConnector - programmatūra, kas tiek izmantota dažādu uzņēmumu datu bāzu elektroniskai savienošanai.

Modulis –  uzskaites sistēmas papildprogramma, kura atbild par to kādā formātā uzskaites sistēma eksportē un importē dokumentus.

Datu Bāze ir informācijas kopums ar noteiktu struktūru. Par datubāzi var saukt jebkuru strukturētas informācijas kopumu.

Edisoft EDI modulis –Klienta uzskaites sistēmas apkalpojošā uzņēmuma izstrādāts modulis klienta uzskaites programmatūrā Edisoft pakalpojumu lietošanai.

Papildus programmēšana – Pēc klienta pieprasījuma, veikta papildus formātu un datu apstrāde, pielāgošana vai veidošana.

Edisoft Produkts –  “Edisoft” izstrādāta un pārdota individualizēta EDI programma, kas pēc nepieciešamības spēj nodrošināt visdažādākā rakstura dokumentu apstrādi, apmaiņu un pārvaldību.

Edisoft risinājumi = Edisoft EDI = Edisoft pakalpojumi – “Edisoft” pakalpojumi, kas uzņēmumiem ļauj apmainīties ar elektroniskiem dokumentiem. Edisoft piedāvā divus risinājumus EDI Integrāciju un tiešsaistes EDI platformu ediweb.eu.

Uzskaites sistēma = Grāmatvedības programmatūra (ERP - Enterprise resource planning) - programmatūra, kuru uzņēmumi izmanto, lai pārvaldītu, analizētu un uzskaitītu ienākumus un izdevumus.

Uzskaites sistēmas vai grāmatvedības programmatūras tehniskā palīdzība – uzņēmums, kas nodrošina 24/7 IT atbalstu klienta grāmatvedības programmatūrai.

Uzskaites sistēma mākonī (ERP CLOUD) Uzskaites programmatūras mākoņrisinājums, kas, uzņēmumam dod iespēju jebkurā vietā un laikā, izmantojot internetu un identifikācijas datus, piekļūt grāmatvedības informācijai.

Pasūtījums (ORDER) – Elektronisks dokuments, kuru pasūtītājs nosūta piegādātājam, veicot preces vai pakalpojuma pasūtījumu. “Pasūtījums” satur pasūtījuma izpildei nepieciešamo un preces raksturojošo informāciju: daudzums, cena, piegādes vieta uc.

Kravas pavadzīme (DESADV) – Elektronisks dokuments, kuru piegādātājs nosūta pasūtītājam, nosūtot tam preces. Kravas pavadzīme kalpo kā kravas pavaddokuments un komplektācijas lapa - tajā tiek sniegta sīka informācija par kravas saturu, vienību daudzumu, iepakošanas veidu, piegādes vietu, fiziskās preču īpašības un cita nepieciešamā informācija.

Pieņemšanas apstiprinājums (RECADV) - Elektronisks dokuments, kas apliecina faktu, ka pasūtītā un piegādātā prece ir pieņemta.

Rēķins (INVOICE) – Latvijas likumdošanai atbilstošs elektronisks finanšu dokuments, kurā ietverta informācija par notikušu preces vai pakalpojuma pirkumu. Dokumentā ietverta preces vai pakalpojuma cena,  kopējā apmaksai nepieciešamā summa, nodokļi, pasūtītāja un piegādātāja rekvizīti un cita rēķina apmaksai nepieciešamā informācija.

Dokuments par preču atgriešanu (RETANN) – Elektronisks dokuments, kas parāda cik un kādas preces tiek atgrieztas piegādātājam.

Piegādes vietu katalogs (LOCCAT) – Elektronisks klienta piegādes vietu saraksts.

Produkcijas katalogs (PROCAT) – Elektronisks klienta piedāvāto produktu saraksts.

Serveris – Parasti spēcīgākais un lielākais dators tīklā, kurā uzglabājas un tiek pārvaldīta uzņēmuma galvenā programmatūra un informācija.

Starpniekserveris (Proxy server) - Ir serveris, kas atrodas starp uzņēmuma privāto un Edisoft vai ārējo serveri. Starpniekserveris parasti tiek izmantots drošības nolūkos un tas darbojas pārtverot un pārbaudot visus ārējos informācijas pieprasījumus. Starpniekserveru lietošanas galvenais mērķis ir pilnīgas anonimitātes un drošības nodrošināšana.

Ārvalstu komersantu pieslējums (Roaming connection) – Edisoft EDI platformas savienojums ar klientu, kura uzskaites sistēma vai EDI operators atrodas ārpus Latvijas. Visbiežāk ārvalstu komersantu pieslēgšanai lietotie savienojumi ir FTP/SFTP/SOAP.

Tehniskais apraksts – Elektronisko dokumentu apmaiņas nosacījumu tehniskais apraksts.

Dalīties:


07/06/2017

Kur uzglabāt elektroniskos dokumentus: lokāli vai mākonī?
Uzzināt vairāk
Izvēlieties valsti
Lai mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošana būtu pēc iespējas ērta, mēs izmantojam sīkdatnes (ang. cookies).
Turpinot pārlūkot vietni, Jūs piekrītat Edisoft privātuma politikai.