Elektroniska dokumentu apmaiņa veicina Eiropas savienības pamatmērķu sasniegšanu un vienota tirgus izveidi.

 

Viens no galvenajiem Eiropas savienības radīšanas mērķiem bija Eiropas vienota,  kopēja vai iekšēja tirgus izveide un attīstības veicināšana. Šāda tirgus mērķis ir nodrošināt brīvu un netraucētu preču, kapitāla, pakalpojumu un darbaspēka apriti Eiropas Savienībā (ES). Lai sekmētu tā izveidošanos ir nepieciešama vienota un efektīva informācijas apmaiņas sistēma visā Eiropā. Pilnīgas un automātiskas elektronisku dokumentu apmaiņas sistēmas izveide Eiropas mērogā spēlē ļoti svarīgu lomu šādas sistēmas izveidē.

Publikācijā aprakstīta elektroniskas dokumentu apmaiņas loma Eiropas vienotā tirgus izveidē, kā arī tiek spriests par to cik un kāpēc šajos procesos būtu jāiesaistās Eiropas Parlamentam

EDI ietekme uz Eiropas pamatprincipu -  vienotu Eiropas tirgu.

1992. gada Vienotā Tirgus Perspektīvā - brīva, ātra un droša informācijas un datu aprite starp ekonomikas dalībniekiem visās dalībvalstīs ir obligāts nosacījums efektīvai, brīvai preču un pakalpojumu apritei. Elektroniskā datu apmaiņa (EDI) ir viens no visefektīvākajiem līdzekļiem, kā to nodrošināt. Tāpēc, pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka Filippo Maria Pandolfi iniciatīvas, Eiropas Padome ir nopietni apņēmusies attīstīt elektronisku datu apmaiņu (EDI) Eiropā: tā ierosinājusi Padomei TEDIS (Tirdzniecības elektronisko datu apmaiņas sistēmu) otrā posma programmu.

Kas ir elektroniskā datu apmaiņa (EDI)?

Gadsimtiem ilgi komerciālie darījumi pārsvarā tika balstīti uz papīra dokumentiem. Taču mūsdienas lielākoties tie milzīgā ātrumā tiek sagatavoti datoros, taču nosūtīšana notiek nesalīdzināmi lēnāk pateicoties tam, ka bieži dokumenti tiek drukāti, ievietoti aploksnē un tad fiziski piegādāti adresātiem.

EDI nodrošina tiešu komerciālu  un administratīvu elektronisku dokumentu apmaiņu starp dažādu organizāciju datoriem, ļaujot ievērojami ietaupīt laiku un administratīvās izmaksas.

Attiecībā uz tirdzniecību Eiropas savienībā, administratīvās izmaksas veido 3,5%, kas sastāda 15% no produkta vērtības. Tā kā kopējā Eiropas tirdzniecība pārsniedz 400 miljardus eiro gadā, pat  ietaupot 1% no kopējām izmaksām, samazinot, ar papīra izmantošanu saistītās izmaksas, nozīmētu ietaupīt aptuveni 4000 miljonus eiro.

Kas tiek ierosināts?

Balstoties uz pirmā posma programmas sasniegumiem (programma sākta 1988. gadā un jau 2008. gada budžets sasniedza 5,3 miljonu eiro 2008. gadā) patlaban tiek izskatīts programmas otrā posma priekšlikums, kura budžets ir trīs gadu laikā apgūstami 31,5 miljoni eiro.

Otrajā posmā ir noteikti trīs galvenie mērķi vai darbības virzieni:

  • Dalībvalstīs ar EDI sistēmu izstrādi un nodošanu ekspluatācijā saistīto un notiekošo darbu starpnozaru un valstu integrācijas nodrošināšana.
  • Analītisks darbs, kas pēta EDI ietekmi uz publisku un privātu kompāniju darbību, kā arī elektroniskas dokumentu apmaiņas radītās sekas Eiropas ekonomiskā un sociālajā vidē.
  • Darbības, kas veicina potenciālo EDI izmantotāju zināšanas par EDI sistēmām. Jo īpaši mazu uzņēmumu, dažādu produktu un programmatūru izstrādātāju un ražotāju, un pakalpojumu sniedzēju zināšanas.

EDI sistēmu integrācija ietver savienojuma izveidi, likumisku elektronisku dokumentu formātu konvertāciju un pārraidi, kā arī drošu un droša tīkla izmantošanu.

Vienošanās ar European Free Trade Association (EFTA) dalībvalstīm ir panākta un būs spēkā arī TEDIS otrā posma laikā. Programma turpinās veicināt plašāku Eiropas ekonomiskās telpas veidošanu. Īpaša uzmanība tiks vērsta EDI sistēmu ar Vidusjūras reģiona, Centrālās un Austrumeiropas valstu izveides veicināšanai.

Kāpēc ir vajadzība pēc Eiropas Savienības iesaistes?

Vienota tirgus piedāvātās iespējas un uzņēmumu vēlme tās izmantot veicinās plašu uzņēmumu reorganizāciju visā Eiropas savienībā. TEDIS šajā procesā ir divas lomas:

  • Pirmkārt nodrošināt apstākļus, kuros, elektroniska dokumentu apmaiņa var brīvi notikt Eiropas, nevis tikai nacionālā līmenī.
  • Otrkārt, gādāt par to, lai vēsturiski radies iedalījums starp valstu tirgiem neveidotu sadalījumu arī starp ekonomikas sektoriem elektroniskā vidē. Tas būtu bīstami, ja valstu individuālās ar EDI saistītās darbības netiktu koordinētas.

Atbrīvošanās no likumiskiem ierobežojumiem, piemēram, no muitas barjerām un atšķirīgiem produktu standartiem ir nepieciešama, taču ar to nav pietiekami, normālai vienota tirgus funkcionēšanai. Tik pat svarīgi ir izveidot vienam tirgum atbilstošus apstākļus,  savstarpēji savienojot informācijas apmaiņas un administratīvās sistēmas visā Eiropā. Pilnīgas un automātiskas elektronisku dokumentu apmaiņas sistēmas ieviešana Eiropas mērogā spēlē ļoti svarīgu lomu Eiropas Vienotā tirgus izveidē.

Uzņēmumiem un privātpersonām jāspēj paļauties uz integrētu EDI infrastruktūru, lai  veicinātu un attīstītu pakalpojumu kvalitātes pieaugumu tādās svarīgās jomās, kā veselības aprūpe, transports un starpvalstu tirdzniecībā. TEDIS sniegs nozīmīgu ieguldījumu efektīvas Eiropas tirgu savienošanas procesā.

Raksts tulkots no Angļu valodas un oriģinālā versijā pieejams Eiropas Parlamenta mājaslapā: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-90-905_en.htm

30/05/2018

Nākošā tēma:

Kur uzglabāt elektroniskos dokumentus: lokāli vai mākonī?

{{ errors.first('subscribe-1004189443.email') }}

Pierakstīties uz jaunumu saņemšanu